Zdravotní vyšetření

26.11.2016 19:52

Dnes absolvovala Alainn kontrolní vyšetření
- poslech srdce - MVDr. Markéta Rochová - bez nálezu
- vyšetření očí na dědičné choroby - MVDr. Barbara Lenská - prostá dědičných vad

Mám samozřejmě radost a doufám, že na jaře bude výsledek vyšetření srdce se stejným výsledkem.

Zpět