Links

Organizations:

CMKU - Ceskomoravska kynologicka unie - www.cmku.cz
CMKJ - Ceskomoravska kynologicka jednota - www.cmkj.eu/
The Kennel Club - www.thekennelclub.org
Company Cavalier society - www.cavaliersociety.cz
 
Clubs:
Cavalier King Charles spanel club Czech, Moravia and Silesia - www.cavalierclub.cz
Klub chovatelu Kavalir a King Charles spanel Prague - www.kavalir-king-klub.org
Slovensky Cavalier a King Charles spanel klub - SK - www.cavalier.sk
The Cavalier King Charles Spaniel club - UK - www.thecavalierclub.co.uk/
 

Kennels:

CHS ze Zamku Lesna - Ms. Bela Sochorova - www.cavalier-king.ic.cz/             
CHS z Kamilkove zahrady - Ms. Zdenka Stulikova - www.zkamilkovezahrady.ic.cz/     
CHS Merlin Bohemia a Minowara - Katerina a Radek Smejkalovi -
CHS Scherzo capricciozo - Ms. Martina Kralova - www.cavalier.artwork.cz
CHS Krasna louka - Ms. Michaela Ourednikova - www.collie.cz/